Başarılı Bir Depo Hizmeti İçin Gerekli Faktörler Nelerdir?

Depolar, firmaların üretimde devamlılığını, pazara zamanında ürün yetiştirmesini ve pazarda rekabet edebilmesini sağlamaktadır.

Depolar, firmaların üretimde devamlılığını, pazara zamanında ürün yetiştirmesini ve pazarda rekabet edebilmesini sağlamaktadır. Pazara uygun şekilde ürün stoklanması ve bu stokların uygun şartlarda yönetilmesi, istifleme, makine, teçhizat, otomasyon ve bilgi akış sistemlerinin düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. 

Lojistik uygulamalarında, depolama önemli bir hizmet alanı olup depolama hizmetini kendi bünyesi dışında tutabilen işletmelere maliyetlerinde %10-15 arasında kar getirmektedir. Lojistik sektöründe depo hizmetinin alınmasında dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

 • Doğru yer seçimi: Depoların ulaşım açısından kolay erişebilir yerlerde olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle tır veya kamyon gibi yüksek tonajlı araçların giriş-çıkış yapacağı alan olduğu için özellikle dikkat edilmelidir. Deponun bulunduğu yerde yol ve iletişim altyapısının düzgün olmasına dikkat edilmelidir.
 • Doğru raf sitemleri ve istif makinelerin seçimi: Uygun istif makinelerinin ve uygun raf sisteminin olması depolanacak mamullere, yük konulması esnasında önemlidir. Özellikle depo içindeki hareket kabiliyetin rahat olması, hızlı ve sorunsuz yükleme-boşaltma işlemlerinin yapılabilmesi ve iş akışlarının belirlenmesi gerekmektedir.
 • Doğru operasyon şeklinin seçimi: Ürün toplama, ürün kabul, yerleştirme, besleme, yükleme, boşaltma gibi operasyonlarda depo içerisinde doğru planlama yöntemlerinin belirlenmesi ve iş  akışlarının çıkartılması gerekmektedir.
 • Doğru sayıda ve nitelikte elemanların seçilmesi: Depo içerisindeki operasyonlarda yeterli sayı ve nitelikte elemanların bulunması en önemli şartlardan biridir. Yetersiz depo sorumluları, operasyonların aksamasına ve kalitesizliğine yol açacaktır.
 • Doğru bilgi teknolojilerinin seçilmesi: Depo içindeki operasyonların zamanında ve hızlı bir biçimde yapılması için, depo içindeki ürünlerin kabulünden çıkışına kadar ki tüm aşamalarında, RF(Radyon Frekanslı) barkod sistemi kullanılarak; sistem üzerinde takip edilmesi sağlanmalıdır. Depo içindeki tüm hareketlerin müşteriler tarafından izlenebilirliği sağlanması için internet imkanlarından faydalanılabilir.

Depolama faaliyeti işletmenin, tedarikçi ve müşterileri ile ilişkisinin en yüksek olduğu alanlardan birisidir. Bu nedenle başarılı bir depolama faaliyeti için dikkate alınması gereken diğer faktörler aşağıda sıralanmıştır.

 1. Profesyonellik
 2. Müşteri farkındalığı
 3. Ölçüm
 4. Operasyon planlama
 5. Lojistik ağı
 6. Üçüncü taraf işletmeler
 7. Hız
 8. Çeşitlilik
 9. Esneklik
 10. Belirsizlik
 11. Entegrasyon
 12. Envanter yönetimi
 13. Alan kullanımı
 14. Ev sahipliği
 15. Sipariş toplama
 16. Takım bazlı sürekli iyileştirme
WhatsApp